CYKL WARSZTATÓW – październik 2017-marzec 2018 r.

Usłyszane nie jest zrozumiane,
Zrozumiane nie jest zaakceptowane,
Zaakceptowane nie jest stosowane,

Stosowane jeszcze długo nie jest przyswojone…

Coaching jako metoda zadawania pytań i pomoc w indywidualnym dochodzeniu do odpowiedzi umożliwia poznanie możliwości własnego ciała. Dzięki nauce nowych ruchów, przełamywaniu schematów ruchowych możliwe jest odnalezienie nowych ścieżek w życiu, życiu bardziej świadomym, uważnym, radosnym. Spontaniczny ruch (zwłaszcza z muzyką) zawsze wyzwala endorfiny, co z kolei poprawia samopoczucie.

Zmieniając swoje ciało, swój ruch – możemy zmieniać swoje postawy życiowe. Cenna i pożądana współcześnie kreatywność to podążanie w nieznane, wychodzenie poza schematy myślenia, działania. Działanie jest ruchem. Nowe połączenia nerwowe w mózgu powstają tylko dzięki nauce NOWYCH RUCHÓW. Nauka nowych ruchów powoduje zmianę starych przyzwyczajeń, wyjście ze schematu.
Zmienia się ciało – zmienia się psychika, zmienia się świat wokół nas.
  

ProwadzącaMarta Zawadzka

Terminy i zagadnienia: 20-21.10.2017 r.           Stopy, nogi, uziemienie
24-25.11.2017 r.       Kręgosłup, postawa ciała
8-9.12.2017 r.       Ręce – dawanie i branie
19-20.01.2018 r.           Głowa czy serce
2-3.03.2018 r.       Miednica pełna życia
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52 w Toruniu
Harmonogram zajęć: Piątki: 18.00-21.00
Soboty: 10.00-14.00
Koszt: Cały cykl:
    800 zł
 – przedsprzedaż, płatne do 2.10.br.
    850 zł – cena regularna, płatne do 16.10.br.
lub w dwóch ratach:
    I – 450 zł, do 16.10.br.
    II – 400 zł, do 20.11.br.
Pojedynczy warsztat: 200 zł
Informacje i zgłoszenia: Marta Zawadzka: 604 577 176, marta@zawadzkataniec.art.pl
Uwagi: Na warsztaty należy wziąć wygodny strój do ćwiczeń
Wpłaty należy dokonać na konto:     11 1020 5011 0000 9202 0185 6970

Liczba miejsc ograniczona! 
O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu warsztatów