Coaching ciała – coaching ruchu
warsztaty pogłębionej świadomości ciała

KOSZALIN, 10-12 marca 2017 r.

Usłyszane nie jest zrozumiane,
Zrozumiane nie jest zaakceptowane,
Zaakceptowane nie jest stosowane,

Stosowane jeszcze długo nie jest przyswojone…

Mamy ciało – funkcjonujemy w świecie materialnym. Poprzez ciało się wyrażamy. Sformułowania dotyczące postaw życiowych wyrażane są poprzez opisywanie postawy ciała, np.: „stać mocno na nogach”, „mieć szerokie plecy”. Ciało, jego ruch wyraża postawy życiowe. Zmieniając swoje ciało, swój ruch – możemy zmieniać swoje postawy życiowe, „zrobić odważny krok naprzód, krok w nieznane”. Cenna i pożądana współcześnie kreatywność to podążanie w nieznane, wychodzenie poza schematy myślenia, działania. Działanie jest ruchem. Nowe połączenia nerwowe w mózgu powstają tylko dzięki nauce NOWYCH RUCHÓW. Nauka nowych ruchów powoduje zmianę starych przyzwyczajeń, wyjście ze schematu.
Zmienia się ciało – zmienia się psychika, zmienia się świat wokół nas.

Czytaj dalej

Coaching ciała – coaching ruchu
warsztaty pogłębionej świadomości ciała

Głowa czy serce

 

Marta Zawadzka, fot. Angelika Kaplarna (2)Usłyszane nie jest zrozumiane,
Zrozumiane nie jest zaakceptowane, Zaakceptowane nie jest stosowane,
Stosowane jeszcze długo nie jest przyswojone…

Coaching jako metoda zadawania pytań i pomoc w indywidualnym dochodzeniu do odpowiedzi umożliwia poznanie możliwości własnego ciała. Dzięki nauce nowych ruchów, przełamywaniu schematów ruchowych możliwe jest odnalezienie nowych ścieżek w życiu, życiu bardziej świadomym, uważnym, radosnym. Spontaniczny ruch (zwłaszcza z muzyką) zawsze wyzwala endorfiny, co z kolei poprawia samopoczucie.

Czytaj dalej