Coaching ciała – coaching ruchu
warsztaty pogłębionej świadomości ciała

KOSZALIN, 10-12 marca 2017 r.

Usłyszane nie jest zrozumiane,
Zrozumiane nie jest zaakceptowane,
Zaakceptowane nie jest stosowane,

Stosowane jeszcze długo nie jest przyswojone…

Mamy ciało – funkcjonujemy w świecie materialnym. Poprzez ciało się wyrażamy. Sformułowania dotyczące postaw życiowych wyrażane są poprzez opisywanie postawy ciała, np.: „stać mocno na nogach”, „mieć szerokie plecy”. Ciało, jego ruch wyraża postawy życiowe. Zmieniając swoje ciało, swój ruch – możemy zmieniać swoje postawy życiowe, „zrobić odważny krok naprzód, krok w nieznane”. Cenna i pożądana współcześnie kreatywność to podążanie w nieznane, wychodzenie poza schematy myślenia, działania. Działanie jest ruchem. Nowe połączenia nerwowe w mózgu powstają tylko dzięki nauce NOWYCH RUCHÓW. Nauka nowych ruchów powoduje zmianę starych przyzwyczajeń, wyjście ze schematu.
Zmienia się ciało – zmienia się psychika, zmienia się świat wokół nas.

Coaching metoda zadawania pytań i pomoc w indywidualnym dochodzeniu do własnych odpowiedzi umożliwia poznanie możliwości własnego ciała. Dzięki przełamywaniu schematów ruchowych, wychodzeniu ze strefy ruchowego komfortu możliwe jest odnalezienie nowych ścieżek w życiu, życiu bardziej świadomym, uważnym, radosnym. Spontaniczny ruch (zwłaszcza z muzyką) zawsze wyzwala endorfiny, co z kolei poprawia samopoczucie.

Prowadząca: Marta Zawadzka

Termin: 10-12 marca 2017 r.
Miejsce: Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Koszalin, ul. Zwycięstwa 42, sala nr 109 (I piętro)
Harmonogram zajęć: Piątek: 18.00-21.00
Sobota: 10.00-13.00, 14.30-17.00
Niedziela: 10.00-13.30
Koszt: 300 złprzedsprzedaż, płatne w terminie do 10.02.br.

320 złdo 20.02.br.

350 złcena regularna – płatne w nieprzekraczalnym terminie do 1.03.br.

Informacje i zgłoszenia: Amelia Banach: 600 321 213, amelus@poczta.onet.pl

(Marta Zawadzka: 604 577 176, marta@zawadzkataniec.art.pl)

Uwagi: Na warsztaty należy wziąć wygodny strój do ćwiczeń
Wpłaty należy dokonać na konto: 11 1020 5011 0000 9202 0185 6970 (Marta Zawadzka) do 1.03.2017 r.

Liczba miejsc ograniczona!
O możliwości udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu warsztatów