Dalcroze nieodkryty – Laboratorium
Warsztaty i pokaz powarsztatowy
Centrum Ruchu – Lubelski Teatr Tańca

7-9 grudnia 2018 r. Lublin
Warsztaty dla tancerzy, choreografów i muzyków

RYTM nadaje sens i formę wszelkim przebiegom dźwiękowym.
RYTM i RUCH są ze sobą silnie związane:
każdy RUCH ma swój RYTM, RYTM jest ruchem samym w sobie.
Odczucie RUCHU możliwe jest jedynie przez doświadczanie go własnym ciałem.

Rytmika to podstawa całej metody, która przede wszystkim polega na odtwarzaniu przebiegu muzycznego poprzez ruchy ciała. Z założenia rytmika nie zajmuje się ani warsztatem muzycznym, ani techniką ruchu samą w sobie, polega przede wszystkim na uwidocznieniu relacji człowieka i jego stosunku do muzyki. Elementami muzyki, które najbardziej oddziałują na ruch ciała są rytm, tempo i dynamika. Realizacje ruchowe odzwierciedlające w muzyce nie tylko przebiegi rytmiczne, ale też dynamikę, tempo, artykulację, kierunek linii melodycznej Dalcroze nazwał plastyką ożywioną (plastique animèe).

PROWADZENIE: Marta Zawadzka
GDZIE: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
HARMONOGRAM:
7 grudnia (piątek), godz. 19.00-21.00
8 grudnia (sobota), godz. 11.00-14.00 oraz 16.00-19.00
9 grudnia (niedziela), godz. 12.00-14.00
Laboratorium zakończy pokaz pracy o godz. 16.00
 
WSTĘP WOLNY
do 4 grudnia br.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (decyduje kolejność zgłoszeń)
INFORMACJE: Lubelski Teatr Tańca, www.ltt.art.pl, telefon: 660 577 716
https://web.facebook.com/events/304821913692255/