Inspiracje – Planetoidy

Spektakl „Inspiracje – Planetoidy” powstał specjalnie na koncert poświęcony pamięci Zofii Nowak, która przez wiele lat była nauczycielką rytmiki w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu a także animatorką życia muzycznego i kulturalnego. Zarówno autorka choreografii i tancerka – Marta Zawadzka, jak i kompozytorka – Magdalena Cynk, były absolwentkami Pani Profesor.

Najważniejszą inspiracją do powstania choreografii była sama muzyka – jej przebieg melodyczny, dynamika i artykulacja. Całość kompozycji przestrzenno-ruchowej tych utworów muzycznych jest luźno związana z zasadami wytyczonymi przez metodę rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a.

Choreografia i taniec: Marta Zawadzka
Muzyka: Magdalena Cynk „Planetoida 2246 Bowell” i „Planetoida 3784 Chopin”
Premiera: 6 marca 2015 r. – koncert towarzyski Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego: „ZOFIA NOWAK IN MEMORIAM”

Foto: Alicja Byzdra