Warsztaty RUCH W TEATRZE
30 STYCZNIA – 1 LUTEGO 2015 r.

Program:
Tematem warsztatów jest zagadnienie pracy ruchowej aktora w teatrze dramatycznym, aktora teatru ruchu i teatru tańca. Podstawą do pracy będzie wyjście od cielesności, potencjalnych możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała. Praca warsztatowa skierowana będzie na rozwinięcie i wykorzystanie ruchu świadomego i nieświadomego w dalszej pracy twórczej. Program zajęć obejmie również zagadnienia przestrzeni teatralnej: słabe i mocne punkty sceny, wzajemne ustawienie (relacje) aktorów i oddziaływanie na siebie nawzajem i przez to na widza, kierunki ruchu w przestrzeni i wynikające z tego konsekwencje wyrazu scenicznego i ekspresji. Podczas pracy warsztatowej użyty zostanie również głos jako werbalny i pozawerbalny sposób komunikacji a także rola muzyki w przekazie scenicznym; podstawowym medium komunikacji będzie jednak ciało aktora.

Podczas warsztatu przewidziany jest również pokaz video z różnymi przykładami realizacji teatralnych.

Prowadząca:
Marta Zawadzka

Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8.

Harmonogram zajęć warsztatowych:
piątek (30.01) – godz. 1700-2000
sobota (31.01) – godz. 1000-1300 i 1430-1630
niedziela (1.02) – godz. 1000-1400

Cena: 150 zł 

Zgłoszenia
Alicja Usowicz: alicja.usowicz@woak.torun.pl; tel. 56 65 22 755

Szczegóły:
http://woak.torun.pl/index.php?aid=141709580254772a7ae8294