Wokół metody Dalcroze’a – warsztaty

19 i 22 listopada, Toruń

Warsztaty dla uczniów szkoły II stopnia i nauczycieli przedmiotów muzycznych Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

19.11 – warsztaty dla uczniów:

  • klasy VII i VIII – godz. 9.45-11.30
  • klasy I, II i III – godz. 11.40-13.30
  • klasy IV, V i VI – godz. 13.50-16.25

22.11 – warsztaty dla nauczycieli:

  • godz. 9.45-12.25

Powadzenie: Marta Zawadzka i Magdalena Dzwoniarek